Evcil hayvan fiyatlarını PETCİL'de keşfet!

SÖZLEŞMELER

Üyelik sözleşmesi
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 1. 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Bundan sonra “PETCİM” olarak anılacaktır.) ile PETCİM’e ait Web Sitesi’ne (www.petcim.com) Üye olarak, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra “Üye/ler” olarak anılacaktır.)arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olurken verdiği elektronik onayla, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

PETCİM ve Üye/ler, işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 1. 2. TANIMLAR

Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti PETCİM’e ait olan "www.petcim.com" alan adına sahip internet sitesini ifade eder. PETCİM’e ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma dahildir.

Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek veya alışveriş yapmak için Site’ye erişen kişileri ifade eder.

Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup PETCİM’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür.

Satıcı/lar: Site’ye bilgilerini vererek hesap açıp/üye olup ilanlarını yayınlatmak suretiyle çeşitli ürün, hizmet satışı ve canlıların sahiplendirilmesini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri (pet shoplar vb.) ifade eder.

Hizmet/ler: Üyeler’in ilanlarının yayınlanması veya Web Sitesi içeriklerinden yararlanması amacıyla Site üzerinden alacakları hizmetleri ifade eder.

PETCİM Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa.

Sahiplendirme: İlana konu içerik/canlı hakkında, ücretli veya ücretsiz olarak yeni sahip arandığını ifade etmektedir.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

 1. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu;Web Sitesi'nde Üyeler’e sunulan Hizmetler ve bu Hizmetler’den yararlanma şartları hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Site içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak PETCİM tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hususlara uygun olarak davranacağını beyan ve taahhüt eder.

 1. 4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Site’ye Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’nin ilgili bölümüne gerekli bilgilerin girilip/doldurulup PETCİM’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) suretiyle kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gereklidir. Üyelik, daha öncesinde PETCİM tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulmuş,askıya alınmış veya son verilmiş ise, Üye kayıt işlemleri tamamlamış olsa dahi bu durum işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye tanınan hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. PETCİM, herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, her zaman ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeliğe son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden üyeliği askıya alabilir.

 1. 5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. Üye, başta “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik”, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuata, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve PETCİM tarafından kendisine bildirilebilecek diğer kurallara uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Üye tarafından belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre”nin 3. kişilerle paylaşmaması gerekmekte olup, güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak PETCİM veya 3. Kişiler aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde Üye, bu fiillerden doğan zararları karşılamakla mükelleftir. Bu husustaki her türlü hukuki/cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

5.1.4. Üye, kendisine ait bilgilerin ve ilanlarında yer verdiği her türlü görsel, işitsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Üye’ye ait bilgiler ve ilanlar, PETCİM tarafından hiçbir kontrole tabi tutulmadığı için, Üye’nin bu yöndeki uygunsuzluklarından ya da hatalarından PETCİM’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya PETCİM nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.5. Üye, PETCİM aleyhine dava, adli-idari soruşturma, icra takibi yollarıyla yasal işlem başlatılması veya adli veya idari makamlardan ve diğer tüm kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde; kendisinin Web Sitesi’ne bildirdiği veya Web Sitesi’ni kullanması ile edinilen kişisel verilerinin ve ticari bilgilerinin PETCİM tarafından talebi yapan kişi veya kurum ile paylaşılmasına muvafakat etmektedir.  Üye, bu sebeple PETCİM’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.6. Üye, ilanda (ilan başlığı ve açıklaması da dahil olmak üzere) yer vereceği tüm yazı, bilgi, görsel, işitsel materyal ve sair içeriğin PETCİM’e ve/veya 3. kişilere zarar verecek her türlü virüs, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içerikten arındırılmış olduğunu ve bu minvalde bir link, yönlendirme içermediğini ve bunun için gerekli her türlü koruyucu yazılım ve ekipmanları kullandığını ve PETCİM tarafından talep edilebilecek diğer önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. Üye, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya PETCİM nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8. Üye, ilanda yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere, bu kapsamdaki ilgili mevzuat uyarınca 3. kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde mevzuat gereği fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde gerekli tüm izinleri, hak ve yetkiyi eksiksiz olarak aldığını, aksi halde3. kişiler ve/veya PETCİM nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9. Üye, mükerrer (spam) ilan girişi yapmayacağını, satışa arz edilen her ürün, hizmet ve sahiplendirilecek canlı için (her bir canlı için) aynı anda yalnızca bir (1) adet ilan yayınlayabileceğini, yeni girilecek ilan daha önce yayınlanmış bir ilan ile aynı veya çok fazla benzerlik gösteriyor ise eski ilanı yayından kaldırıldıktan sonra yeni ilan girişi yapabileceğini, birbirinden farklı canlı türlerine aynı ilan içerisinde yer vermeyeceğini, PETCİM’in bilgisi dışında birden fazla hesap/üyelik kullanmayacağını(Ancak PETCİM’in yazılı onayı halinde birden fazla hesap/üyelik kullanılabilir), ilan başlığı, içeriği veya görsellerde iletişim bilgisine yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Üye, ilanlarda yanıltıcı içerik bulundurmayacağını, herhangi bir kişinin, markanın, firmanın, web sitesinin veya sosyal medya hesabının reklamını (Üye’nin kendi görselleri üzerinde yer verdiği kendisine ait logo, amblem, filigran vb. hariç) ya da trafik çekmek maksatlı tanıtımını yapmayacağını, 3. kişilere ait fotoğrafları veya herhangi bir dijital/sanal ortamdan temin edilen veya ilan içeriği hakkında gerçeği yansıtmayan (üzerinde oynanmış, efekt verilmiş, temsili resimler vb.) görselleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11. Üye, Site’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Site’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi sebebiyle herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle PETCİM’e başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

5.1.12. Üye, PETCİM’e ait markaları (“petcim.com” ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak,maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “petcim.com” markası ile ilan vermesi vb.), PETCİM aleyhine olabilecek eylemlerde bulunmamayı, markayı kötülememeyi, küçük düşürücü davranış ve paylaşımlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, PETCİM’in tazminat ve sair yasal hakları saklıdır.

5.1.13. Üye, PETCİM’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.14. Üye, Web Sitesi içeriğinde sunulan forum, soru-cevap gibi kısımlarda ve diğer Üyeler ile konuşmalarında/mesajlaşmalarında da işbu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, saygısız-argo üslup kullanmayacağını, güncel ve doğru bilgilendirmelerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.15. Üye tarafından, Web Sitesi ve PETCİM veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer nitelikteki eylemlerde bulunulması yasaktır. Aksi halde Üye,3. kişiler ve/veya PETCİM nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. PETCİM’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. PETCİM, 5651 sayılı“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca "Yer Sağlayıcı" konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca PETCİM, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir.

5.2.2. PETCİM, hukuka aykırı içerikten dolayı adli makamlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edildiği takdirde bu içeriği kaldırmakla yükümlüdür.

5.2.3. 5651 sayılı Yasa gereği "Yer Sağlayıcı" ve 6563 sayılı Yasa gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haiz olan PETCİM;Üyeler tarafından sağlanan içerikleri (ilanlar, açıklamalar vs.) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün, hizmet veya canlılarla ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.Bu sebeple de içeriklerin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda Üyeler’e veya 3. Kişilere bir garanti vermemektedir.

5.2.4. PETCİM, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma haklarını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır.

5.2.5. PETCİM, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. PETCİM’in teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup, PETCİM her zaman için ve herhangi bir bildirimde bulunmadan teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. Bu hallerde Üye, PETCİM’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

5.2.6. PETCİM, Üye’nin Web Sitesi’ne veya veri tabanına yüklediği bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır. PETCİM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden de kullanabilir. Bu hallerde Üye, PETCİM’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

5.2.7. PETCİM’in Üye’den her zaman için ek/ilave bilgi ve belge talep hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan,Üye’nin de, PETCİM’e verdiği bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu durumu derhal PETCİM’e yazılı olarak bildirilmesi veya bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

5.2.8. Üye’nin Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği mal, hizmet satışı/alımı veya canlı sahiplendirmesi işlemleri karşılığında akdedilen mesafeli satış sözleşmesinden ve diğer faaliyetlerden/sözleşmelerden/siparişlerden PETCİM sorumlu değildir. Satışa arz edilen ürün, hizmet veya canlı sahiplendirmeleri ile ilgili olarak; tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere PETCİM hiçbir talep ve şikâyetin muhatabı değildir.

5.2.9. PETCİM’in, Üye’lerden komisyon ücreti/talebi bulunmamaktadır.

 1. 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, Web Sitesi’nde yer vereceği ilanlarında, herhangi bir gerçek kişiye ait kişisel veriye yer verecek ise, öncesinde bu kişinin açık rızasını almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye, Web Sitesi üzerinde ilan verirken, gerek kendisinin gerekse de 3. Kişilerin KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerini hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak PETCİM’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranışı sebebiyle; PETCİM’in, yöneticilerinin, çalışanlarının veya 3. kişilerin herhangi bir zarara uğramasına sebebiyet vermesi durumunda,bu zararı derhal ilgilisine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile PETCİM; Üyeler’inin hangi kişisel verilerini işlediği, bu verileri hangi amaçlarla işlediği, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve hakları hususlarında Üyeler’ini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

6.5. Üyeler, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanan Web Sitesi Üyelerinin Kişisel Verilerinin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne "https://www.petcim.com" üzerinden ulaşabileceklerdir.

 1. 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

PETCİM’e ait Web Sitesi’nin yazılım, tasarımı ile telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (marka vb.) PETCİM’in veya belirtilen ilgilisinin hüküm ve tasarrufu altında olup, koruma altındadır. Anılan haklar, Üyeler tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve kopyalanamaz.

 1. 8. MÜCBİR SEBEPLER

Tahdidi olmamak kaydı ile; deprem, su baskını, yangın, çalışmaya imkan vermeyen hava koşulları, salgın hastalıklar, pandemi, siber saldırı, hükümet ve devlet uygulamaları/engellemeleri/yasakları, iç savaş, karışıklık, ayaklanma, terör, kalkışma, darbe ve darbe girişimi halleri, OHAL veya seferberlik ilanı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi gibi PETCİM’in irade ve inisiyatifinde bulunmayan sebeplerle PETCİM’in kontrolü dışında gerçekleşen ve PETCİM’in kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar; PETCİM’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse PETCİM sorumlu tutulamaz ve bu durum PETCİM yönünden işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. 9. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İzmir (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin münhasır yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar.

9.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde; PETCİM’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve belgelerin ve bilgisayar kayıtlarının (ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

9.4. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. 10. BİLDİRİM

PETCİM ve Üye, kanunda belirtilen zorunlu haller ve geçerlilik koşulları saklı kalmak kaydı ile; Üye’nin Web Sitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta/kargo ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Üye’nin e-posta adresini ulaşılabilir bir şekilde güncel tutma ve düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü vardır.

 1. 11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Üye’nin üye olurken verdiği elektronik onayla akdedilmiş olacak ve karşılıklı olarak yürürlüğe girecektir.

Güncelleme: 25.03.2021

Kullanım koşulları
WEB SİTESİ
"KULLANIM KOŞULLARI”

Önemli: "https://www.petcim.com/" Web Sitesi’ni kullanmak için lütfen aşağıda yazılı “Kullanım Koşulları”nı dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "www.petcim.com" web sitesini ve bağlı linkleri/eklentileri kullanmaktan vazgeçiniz.

 1. 1. KONUSU VE KAPSAMI

Aşağıda tanımı yapılanKullanıcı/lar” tarafından, “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Bundan sonra “PETCİM” olarak anılacaktır.) mülkiyetinde bulunan https://www.petcim.com/ Web Sitesi’nin (Bundan sonra “Web Sitesi” veya “Site” olarak anılacaktır) ziyaret edilmesi ve/veya kullanılması halinde, işbu “Kullanım Koşulları”nın tamamen okunduğu, içeriğinin tümüyle anlaşılarak onay verildiği, kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 1. 2. TANIMLAR

Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek veya alışveriş yapmak için Site’ye erişen kişileri ifade eder.

Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti PETCİM’e ait olan "www.petcim.com" alan adına sahip internet sitesini ifade eder. PETCİM’e ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma ve kapsama dahildir.

Satıcı/lar: Site’ye bilgilerini vererek hesap açıp/üye olup ilanlarını yayınlatmak suretiyle çeşitli ürün, hizmet satışı ve canlıların sahiplendirilmesini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri (pet shoplar vb.) ifade eder.

Alıcı/lar: Web Sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün/ hizmetleri satın alan veya canlıları sahiplenen kişileri ifade eder.

Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup PETCİM’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür.

PETCİM Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa.

Hizmet/ler: Web Sitesi içeriğinde PETCİM veya diğer Üye/ler ve/veya Satıcılar tarafından sağlanan her türlü hizmet.

Sahiplendirme: İlana konu içeriğin, ücretli veya ücretsiz olarak yeni sahip aradığını ifade etmektedir.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

 1. 3. PETCİM HİZMETLERİ

3.1. PETCİM, Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği mal/hizmet alımı veya canlı sahiplendirmesi işlemleri karşılığında Üye ve/veya Satıcılar ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesinden ve diğer faaliyetlerden/sözleşmelerden/siparişlerden sorumlu değildir. Özetle, Kullanıcı ile Üye ve/veya Satıcı arasındaki hukuki işlemler PETCİM’i bağlamaz. PETCİM 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında tanımlanan; satıcı veya üretici konumunda değildir.

3.2. Satışa arz edilen ürün, hizmet veya canlı sahiplendirmeleri ile ilgili olarak; tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabı Üye ve/veya Satıcı’dır.

3.3. PETCİM, 5651 sayılı“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca "Yer Sağlayıcı" konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca PETCİM, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir.

3.4. 5651 sayılı Yasa gereği "Yer Sağlayıcı" ve 6563 sayılı Yasa gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haiz olan PETCİM;Üyeler ve/veya Satıcılar tarafından sağlanan içerikleri (ilanlar, açıklamalar vs.) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün, hizmet veya canlılarla ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.Bu sebeple de içeriklerin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda Kullanıcılar’a veya 3. Kişilere bir garanti vermemektedir.

3.5. PETCİM, hukuka aykırı içerikten dolayı adli makamlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edildiği takdirde bu içeriği kaldırmakla yükümlüdür.

3.6. PETCİM, Üyeler ve/veya Satıcılar tarafından veri tabanına yüklenen içeriklerin (ilanlar, açıklamalar vs.) çeşitli arayüzler kullanılmak suretiyle Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini ve listelenmesini temin etmektedir.

3.7. PETCİM, Kullanıcılar’ın ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesine öncelik veren çeşitli tiplerde listeleme/görüntülenme hizmetleri sunmaktadır.

3.8. PETCİM, Web Sitesi dahilinde forum, soru-cevap gibi konuşma/mesajlaşma hizmetleri sunmaktadır.

3.9. PETCİM, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma haklarını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır.PETCİM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 1. 4. WEB SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem (satın alma, sahiplenme vb.) başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder.

4.2. Kullanıcı, hukuka uygun amaçlarla Web Sitesi üzerinde işlem yapmayı, Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olacağını, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili PETCİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Kullanıcı, PETCİM veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içerikleri kısmen veya tamamen kopyalamayacağını, bunları başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlamayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanlarına aktarmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Kullanıcı, 3. kişiler ve/veya PETCİM nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, PETCİM’e ait markaları (petcim.com ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “petcim.com” markası ile ilan vermesi vb.), PETCİM ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcı, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya PETCİM nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı, Üye ve/veya Satıcı tarafından Web Sitesi’ne girilmiş bulunan (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan) bilgileri, sadece iletişim amacı ile kullanabilir. Bu bilgileri, başkaca bir amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, aktaramaz veya üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz.

4.7. PETCİM, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca, Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin kayıtları (trafik bilgileri) yasal süresi içinde kayıt altına almakta, saklamakta ve gizliliğini sağlamaktadır.

4.8. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Web Sitesi’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi gibi durumlarda, herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle PETCİM’e başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

 1. 5. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR (LİNKLER)

5.1. Web Sitesi, üçüncü kişilere ait web sitelerine, mobil uygulamalara, sosyal medya mecralarına/hesapları ve her türlü uygulamalara ilişkin bağlantılar (linkler) içerebilir. Üçüncü kişilere ait web siteleri tamamen PETCİM’den bağımsız hareket etmekte olup; link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt verilmemektedir.

5.2. Kullanıcı, üçüncü kişilere ait web siteleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığı PETCİM’e karşı ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilere ait web sitelerini kullanılması/ziyaret etmesi durumunda, bu web sitelerinin hüküm ve koşullarına tabi olacağını bildiğini taahhüt eder.

 1. 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

PETCİM’e ait Web Sitesi’nin yazılım, tasarımı ile telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (marka vb.) PETCİM’in veya belirtilen ilgilisinin hüküm ve tasarrufu altında olup, koruma altındadır. Anılan haklar, Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve kopyalanamaz.

 1. 7. ÇEREZ POLİTİKASI

PETCİM, Web Sitesi’nde Çerezler (Cookies) kullanabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nde kullanılan Çerezlere ilişin detaylı bilgilere "www.petcim.com" Web Sitesi’nde yer alan “Çerez Politikası”ndan ulaşabileceklerdir.

 1. 8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile PETCİM; Kullanıcılar’ın hangi kişisel verilerini işlediği, bu verileri hangi amaçlarla işlediği, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve hakları hususlarında Kullanıcılar’ı bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

8.2.Kullanıcılar, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanan Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin Korunmasına Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine "www.petcim.com" üzerinden ulaşabileceklerdir.

 1. 9. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

PETCİM, dilediği an herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile işbu "Kullanım Koşulları" değiştirilemez.

 1. 10. MÜCBİR SEBEPLER

Tahdidi olmamak kaydı ile; deprem, su baskını, yangın, çalışmaya imkan vermeyen hava koşulları, salgın hastalıklar, pandemi, siber saldırı, hükümet ve devlet uygulamaları/engellemeleri/yasakları, iç savaş, karışıklık, ayaklanma, terör, kalkışma, darbe ve darbe girişimi halleri, OHAL veya seferberlik ilanı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi gibi PETCİM’in irade ve inisiyatifinde bulunmayan sebeplerle PETCİM’in kontrolü dışında gerçekleşen ve PETCİM’in kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar; PETCİM’in işbu “Kullanım Koşulları”ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse PETCİM sorumlu tutulamaz ve bu durum PETCİM yönünden işbu “Kullanım Koşulları”nın bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. 11. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİLLER

11.1. İşbu “Kullanım Koşulları” Türk Hukuku’na tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır.

11.2. İşbu “Kullanım Koşulları”nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İzmir (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri münhasır yetkilidir.

11.3. İşbu “Kullanım Koşulları”nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde; PETCİM’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve belgelerin ve bilgisayar kayıtlarının (ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. Bu husustaki ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan haklar geçerli ve saklıdır.

11.4. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. 12. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları” PETCİM tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar, işbu“Kullanım Koşulları”nı Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Güncelleme: 25.03.2021

Çerez politikası
ÇEREZ POLİTİKASI

"https://www.petcim.com/" adresli Web Sitemizde (Kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır), Çerez/ler (Cookie/s) kullanmaktayız. Çerez Politikamız hususunda siz değerli kullanıcılarımızı/ziyaretçilerimizi aydınlatmak isteriz.

 1. 1. ÇEREZ (COOKİE) NEDİR ?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, Web Sitesi kullanıcılarına/ziyaretçilerine ilişkin ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, telefon numarası, e-mail adresi veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Kural olarak Çerez teknolojisi, sadece anonim veriler sağlamaktadır. Örneğin; kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının Web Sitesi’nde hangi sayfaları ziyaret ettiği, hangi ürünleri görüntülendiği vb. hakkında veriler içermektedir.

 1. 2. ÇEREZ KULLANILMASINDAKİ AMAÇ NEDİR ?

Çerezler aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılmaktadır:

Web Sitesi’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin; Web Sitesi’ni her ziyaret ettiğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi tekrar yazmamak için, oturum açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak.

Web Sitesi’ni analiz etmek ve performansını arttırmak. Örneğin; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin sayısını tespit etmek ve buna göre performans ayarlarını yapmak ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırmak.

Web Sitesi’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin; Web Sitesi’ni kullanımınızı daha keyifli hale getirip işlevselliği artırmak, bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin; son satın aldıklarınızı göz önünde bulundurarak tekliflerde bulunmak, ilgi alanlarınızla ilgili reklam sunmak.

 1. 3. ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL YÖNETEBİLİRSİNİZ ?

Çerez tercihlerinizi, -tarayıcınızın sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte-; çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı alma veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme şeklinde kişiselleştirebileceğinizi hatırlatırız. Diğer yandan, Çerezlere ilişkin tercihlerinizi, Web Sitesi’ne erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapmanız gerekebilecektir.

Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde Çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Günümüzde –sınırlayıcı olmamak kaydı ile- sık kullanılan tarayıcılardaki Çerezlere ilişkin yardım sayfalarına aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera:

https://www.opera.com/tr/help

Safari Bilgisayar:

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

"https://www.petcim.com/" Web Sitesi’nde kullanılan Çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl ve ne şekilde değiştirebileceğinize/belirleyebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • İnternet analiz hizmetleri için “Google Analytics” kullanılmaktadır. “Google Analytics”in bilgi toplaması ve saklaması her zaman iptal edilebilir. “Google Analytics” tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için (https://policies.google.com/privacy?hl=tr/) linkine tıklayabilirsiniz.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihazınıza ait ayarlar menüsünü de kullanabilirsiniz.
 1. 4. POLİTİKA'DAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yukarıda da değindiğimiz üzere, Çerez tercihlerinizi değiştirme/belirleme imkânınız her zaman saklıdır.

PETCİM, işbu Politika ile Web Sitesi kullanıcılarına/ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunmayı amaç edinmiş olup, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Güncelleme: 25.03.2021

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası
PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İlgili Kişi/Kişiler               : PETCİM İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile ilişkili verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Tanzim ve Yürürlük        : PETCİM İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından onaylanmıştır.

Versiyon                             : V 1.0.

© PETCİM

İşbu Politika’nın PETCİM İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanması/dağıtılması/iletilmesi veya yayımlanması yasal müeyyideye tabidir.

  I. BAŞLANGIÇ

 1. 1.1. GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” olan “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Bundan sonra “PETCİM” olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. “Veri Sorumlusu” sıfatı ile PETCİM tarafından kişisel veri sahiplerini bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere tanzim edilen işbu “Kişisel Verilerin Korunmasi Ve İşlenmesi Politikasi” (Bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) kapsamında kişisel verileriniz işlenmekte ve korunmaktadır.

 1. 1.2. KAPSAM

Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, web sitesi kullanıcılarımız/ziyaretçilerimiz, şirket merkezi ziyaretçileri, üyelerimiz, iş ortaklığı içerisinde olduğumuz ya da dış kaynak hizmeti aldığımız kişi ve kurumlar (çalışanları da dahil) başta olmak üzere PETCİM ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait işlenen her türlü kişisel veriler işbu Politika kapsamındadır.

Kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere EK-1’de yer alan (“EK-1: Kişisel Veri Sahipleri”) tablodan ulaşılması mümkündür.

 1. 1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili Uluslararası Sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” ya da “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat hükümleri öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında çelişki ya da uyumsuzluk bulunması halinde, PETCİM, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 1. 1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

PETCİM tarafından düzenlenen bu Politika 25/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi/güncellenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir.

İşbu Politika, web sitesinde veya PETCİM’e ait diğer web sitelerinde/uygulamalarda yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
 2. 2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

PETCİM, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

PETCİM Tarafından Uygulanan Başlıca Teknik Tedbirler:

 • PETCİM tarafından veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Bu envanterdeki riskli alanlar tespit edilerek, gerekli hukuki ve teknik tedbirler sürekli olarak yenilenmekte ve düzenlenmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ile güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar, donanımlar ve programlar kurulmakta ve kullanılmaktadır.
 • Web sistesine erişenlerin IP ve Port bilgisi, trafik verileri (bağlantı zamanı/süresi), ülke bilgisi, tarayıcı dil bilgisi tutulmakta ve yedeklenmektedir. Ağ ve uygulamaların güvenliği sağlanarak, veriler şifreleme yöntemi ile şifrelenmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için yedekleme programları/sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin PETCİM bilgisi ve iradesi olmaksızın, dışarıya sızmasını engelleyecek teknik altyapının oluşturulması ve/veya temin edilmesi sağlanmaktadır.
 • PETCİM, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre seçmekte olup, kişisel veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemin gerekçesini açıklamaktadır.
 • PETCİM çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulması ve sınırlandırılması sağlanmaktadır.
 • PETCİM bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri çerçevesinde kurulan teknik sistemler denetlenmekte, iç kontroller yapılmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili ve uzman kişi ve/veya firmalardan hizmet alınmaktadır.

PETCİM Tarafından Uygulanan Başlıca İdari Tedbirler:

 • PETCİM tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat yakından takip edilmekte, uygulamanın sürekliliği sağlanmakta ve gerektiğinde bu konularda danışmanlık alınmaktadır.
 • PETCİM tarafından yürütülen tüm süreçler analiz edilerek, kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • PETCİM, kendi bünyesinde gerekli idari denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.
 • PETCİM bünyesindeki çalışanlar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimler verilmekte, bu hususların denetimi ve uygulamanın sürekliliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlarımız, edindikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişi veya kişilere açıklanmayacağı ve işleme amacına aykırı kullanmayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte olup, bu doğrultuda çalışanlarımızdan taahhütler alınmaktadır.
 • PETCİM, aldığı her türlü teknik ve idari tedbirlere uyma zorunluluğu; üyelerimize, kullanıcılarımıza/ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza ve dış kaynak hizmet sağlayıcılara da sözleşmesel olarak yükletilmektedir.
 • PETCİM web sitesine, mobil uygulamalarına, sosyal medya mecralarına/hesaplarına ve her türlü uygulama mecralarına yapılan saldırılar/siber saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya kanuni olmayan yollarla üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.
 1. 2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

“Özel Nitelikli” kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde: ‘’Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, PETCİM tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan idari ve teknik tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. bölümünden ulaşabilirsiniz.

 1. III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 2. 3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
 3. 3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verileriniz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, PETCİM faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 1. 3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

PETCİM bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. PETCİM, kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi, bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de bu yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi PETCİM tarafından da benimsenmiştir. PETCİM, kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

 1. 3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

PETCİM, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta olup, bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

 1. 3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

PETCİM, kişisel verilerinizi yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta ve belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 1. 3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

PETCİM, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenebileceği sürelere, silinmesine, yok edilmesine ve anonim hale getirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer alan V. kısımdan ulaşabilirsiniz.

 1. 3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, PETCİM tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için ilgili kişinin (veri sahibinin) açık rızası gerekmektedir.

Ancak açık rızanız olmaksızın (ilgili kişinin/veri sahibinin açık rızası aranmaksızın) da; aşağıda belirtilen durumlardan birinin ya da birkaçının oluşması halinde kişisel verileriniz PETCİM tarafından işlenebilecektir:

 • A. Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde PETCİM tarafından hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
 • B. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması: Açık rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • C. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örneğin; Web Sitesi’nden yararlandırılabilmeniz için gerekli kişisel verilerin işlenmesi.
 • D. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: PETCİM’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin verileri işlenebilecektir. Örneğin; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura/e-fatura tanzimi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli kişisel verilerin işlenmesi.
 • E. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Kişisel veriler, veri sahibinin bizzat kendisi tarafından alenileştirmiş ise kişisel veriler işlenebilecektir.
 • F. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin; PETCİM ile iş ortaklığı içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için kişisel verilerin işlenmesi.
 • G. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PETCİM’in meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir. Örneğin; Web Sitesi üyelerimizin güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yardımcı olmak amacı ile kişisel verilerin işlenmesi.
 1. 3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

‘’Özel Nitelikli’’ kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde; ‘’Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir’’ şeklinde tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veriler PETCİM tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak “aşağıdaki şartların varlığı” halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, -diğer bir ifade ile- ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 1. 3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

PETCİM, Kanun’un 10. maddesine ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini; kişisel verilerinin kim tarafından işlendiği, hangi verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, toplama yöntemleri, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma ve bilgilendirmektedir.

 1. 3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

PETCİM, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına vb.) aktarabilmektedir. PETCİM bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere, EK-2’de yer alan (“EK-2: PETCİM Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) tablodan ulaşılabilmesi mümkündür.

 1. 3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi, aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde PETCİM tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilerek ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun öngördüğü yöntemler de kullanılmak sureti ile tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin PETCİM tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının PETCİM’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde PETCİM tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin PETCİM tarafından aktarılmasının PETCİM’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla PETCİM’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, kişisel verileriniz ancak Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen/edilecek yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya Kurul tarafından belirlenen “Yeterli Korumaya Sahip Ülkelerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler”e uygun olarak, yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

 1. 3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler PETCİM tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi -diğer bir ifade ile- ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke’lere veya Kurul tarafından belirlenen “Yeterli Korumaya Sahip Ülkelerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler”e uygun olarak, yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

 1. IV. PETCİM TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere EK-3’de yer alan (“EK-3: Kişisel Veri Kategorileri”) tablodan ulaşılabilecektir.

PETCİM tarafından, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, aşağıda EK-4 (“EK-4: Kişisel Veri İşleme Amaçları”) olarak yer alan tablodaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.  

 1. V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz; re’sen veya Veri Sahibi olan ilgili kişinin talebi üzerine Veri Sorumlusu sıfatı ile PETCİM tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerinizin ilgili kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri Sorumlusu olarak PETCİM, silinen kişisel verilerinizin ilgili kişiler için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin yok edilmesi; kişisel verilerinizin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu olarak PETCİM, kişisel verilerinizin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verilerinizin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Veri Sorumlusu olarak PETCİM, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi için her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Örneğin; maskeleme, veri bozma, veri karma-toplulaştırma teknikleri ile kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anonim hale getirme olarak tanımlanabilir.

 • PETCİM tarafından (talep olmaksızın) kişisel verilerinizin silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme süreleri:
 • PETCİM, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli
  olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

  İstisnai olarak; Kişisel Verileri Koruma Kurulu, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, belirlenen süreleri kısaltabilecektir.

 • Talebiniz halinde kişisel verilerinizin silinme ve yok edilme süreleri:
 • PETCİM’e başvurarak kendinize ait kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ettiğinizde, ilgili talep kişisel verilerin işleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirilir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa en geç 30 (otuz) gün içinde PETCİM talebe konu kişisel verileri silip, yok edip veya anonim hale getirip ilgili kişiye bilgi verir.

  Kişisel verilerinizi işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamış ise, bu talepleriniz PETCİM tarafından, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

  Kişisel verilerinizi işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmış ise PETCİM bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde ‘’Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’’ doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

 1. VI. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 2. 6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
 3. Veri Sahipleri, 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler.

BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatırız.

 1. 6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “[email protected]” mail adresi üzerinden veya PETCİM’E ait diğer web sitelerinde/mobil uygulamalarda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (dilerseniz) doldurup PETCİM’e ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile;

  I. “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” adresine, ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,

  II. PETCİM’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile,

  III. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

talepte bulunabilirsiniz.

 1. 6.3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZI İLERİ SÜREMEYECEĞİNİZ HALLER

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, aşağıda sayılan konularda kişisel veri sahipleri haklarını ileri süremeyeceklerdir:

1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda (6.1.’de) sayılan diğer haklarını ileri süremeyeceklerdir:

  1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. 6.4. PETCİM’İN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

PETCİM, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak PETCİM’e iletmesi durumunda, PETCİM, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife/tebliğ uyarınca ücret alınabilecektir.

 1. EK 1 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Çalışan

Şirketimizde istihdam edilen gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

Herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini PETCİM incelemesine açmış olan gerçek kişiler (stajyer adayları dahil)

Kullanıcı/Ziyaretçi

Sahip olduğumuz web sitesinde ve/veya mobil uygulamarda veya diğer platformlarda çeşitli amaçlarla bulunmuş, içeriği incelemek veya alışveriş yapmak için Site’ye erişmiş ya da Şirket merkezimizi ziyaret etmiş gerçek kişiler

Üye

Sahip olduğumuz web sitesine ve/veya mobil uygulamalara üye olan ve sunulan hizmet ve içeriklerden yararlanan gerçek kişi

İş Ortaklığı İçerisinde Olduğumuz Kişiler (Çalışanları Da Dahil)

Her türlü iş ortaklığı içerisinde bulunduğumuz kişi ve kurumların (Kurumsal Üyeler gibi) çalışanları, hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, tüm gerçek kişiler

Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcı (Tedarikçi) Kişiler (Çalışanları Da Dahil)

Dış Kaynak Hizmeti Aldığımız kişi ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, tüm gerçek kişiler

 1. EK 2 – PETCİM Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

PETCİM, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan kişi veya kurulışlara aktarılabilir:

 • İş Ortakları
 • Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar (Tedarikçiler)
 • Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

PETCİM’in iş ortaklığı kurduğu ve çeşitli ürün, hizmet satışı veya canlıların sahiplendirilmesini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler

Örneğin; kurumsal satıcılar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar

(Tedarikçi)

PETCİM’in faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, PETCİM’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler

Örneğin; sunucu, hosting, program, bulut bilişim hizmeti sunan firmalar, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları.

PETCİM faaliyetlerinin yerine getirilmesi için Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar’dan temin edilen hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre PETCİM’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Örneğin; Adli-İdari Makamlar, Vergi Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır. 

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak faaliyetlerini devam ettiren kişiler (Örneğin; avukatlar, bağımsız denetçiler, arabulucular) anlamına gelmektedir.

İlgili kişilerin yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 1. EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair verilerdir. Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, uyruk bilgisi, pasaport bilgiler, ehliyet bilgileri, cinsiyet, medeni durum, mesleki kimlik belgesi, nüfus cüzdanı seri-sıra no vb.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), faks numarası vb.

Lokasyon Verisi

Kişisel veri sahibinin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler

Özlük

Bordo, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.

Müşteri İşlem

Ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi esnasında kullanıcı/ziyaretçi veya üyelerimizden elde edilen veriler, çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Binalarımıza giriş ve çıkışta alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen log kayıtları, IP adres bilgileri, Port Bilgisi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, tarayıcı dil bilgisi vb.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Finansal Bilgi

Veri sahibi ile olan hukuki ilişki veya sözleşmeye dayalı olarak her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, kredi kartı bilgisi, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler vb.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transcript bilgileri vb.

Görsel İşitsel Veri

Fotoğraf, video kayıtları ve ses kayıtları

 

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Satış Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları vb.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

 1. EK 4 - Kişisel Veri İşleme Amaçları

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Dolandırıcılığın Tespiti Ve Önlenmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İlanları Arama Kriterlerine Göre Bireyselleştirilmesi Ve İlan Yönetiminin Sağlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesii
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İnternet Sitesi’nin Ve Yazılımın Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Hataların Giderilmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Üye Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Üye/Kullanıcı İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Üye/Kullanıcı Deneyiminin Geliştirilmesi Ve Güvenliğinin Sağlanması
 • Üyelerin/Kullanıcıların Tercih Ve İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi Ve Hizmetlerin Bu Kapsamda Şekillendirilmesi, Güncellenmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Güncelleme: 25.03.2021

Kullanıcılar için kişisel verilerin korunması ve işlenmesi (aydınlatma metni)
WEB SİTESİ KULLANICILARININ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
 “AYDINLATMA METNİ”

Lütfen bu Web Sitesi'ni kullanmadan önce, aşağıda yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlarma Metnimizi inceleyiniz. Web Sitesi'ni kullanıp kullanmama kararınızı bu incelemeden sonra veriniz.

 1. I. AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu[1] sıfatı ile “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Kısaca “PETCİM” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.petcim.com/ Web Sitesi’nde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni;Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı olarak hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve aktarım amaçları ile haklarınız konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile düzenlenmiştir.

 1. II. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi’ni kullanımınızla bağlantılı olarak işleyebileceğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

İşlem Güvenliği Verisi : IP Adresi, Port Bilgisi, Trafik Verileri.

Pazarlama Verisi       : Kullandığımız Çerezler* vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler.

* Çerez Politikası’na https://www.petcim.com/yardim?q=19#19 linkinden erişebilirsiniz.

[1] Veri Sorumlusu; “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ni ifade etmektedir.

 1. III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK gereğince, aşağıda sayılan yollar vasıtasıyla kişisel verilerinizi otomatik veya otomatik olmayan yollarlave elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamaktayız:

 • Web Sitesi’nde cihazlarınızla iletişim sağlayan Çerezler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle anonim veri toplanmaktadır).
 • Web Sitesi’ni çevrimiçi ziyaret etmeniz/kullanmanız suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun madde 5 (Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri) ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 7 (Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri) uyarınca (KVKK madde 5/2-a) kanunlarda açıkça öngörülmesine, KVKK madde 5/2-ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına ve KVKK madde 5/1-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayanmaktadır.

 1. IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi),
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi),
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (İşlem Güveliği Verisi),
 • İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirilmesi ve ilan yönetiminin sağlanması (Pazarlama Verisi),
 • İnternet Sitesi’nin ve yazılımın geliştirilmesi, iyileştirilmesi hataların giderilmesi (İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi),
 • Kullanıcıların deneyiminin geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması (İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi),
 • Kullanıcıların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi (Pazarlama Verisi),
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (Pazarlama Verisi),
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi (Pazarlama Verisi),
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi),
 • Talep/şikayetlerin takibi (İşlem Güvenliği Verisi),
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (İşlem Güvenliği Verisi).
 1. V. KİMLERE (ALICI/ALICI GRUPLARI) VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla;

 • Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki haklarımızı kullanabilmek amacıyla (Savcılık, Mahkeme, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.),
 • Hukuki haklarımızı kullanabilmek amacı ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (bilişim teknolojileri desteği, sunucu, hosting, program, bulut bilişim, pazarlama/reklam faaliyetleri) alınması amacıyla Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar’a (Tedarikçi) aktarılabilmektedir.
 1. VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamdayapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme.

 1. VII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, https://www.petcim.com Web Sitesi’nde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile;

1. Tarafımızın Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmiradresine, ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,

2. Web Sitesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile,

3. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

 1. VIII. PETCİM’İN BAŞVURULARINIZA CEVAP VERMESİ

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak PETCİM’e iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güncelleme: 25.03.2021

Üyeler için kişisel verilerin korunması ve işlenmesi (aydınlatma metni)
WEB SİTESİ ÜYELERİNİN
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
 “AYDINLATMA METNİ”

Lütfen üye olmadan önce, aşağıda yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca hazırlanan Aydınlarma Metnimizi inceleyiniz. Üye olup olmama kararınızı bu incelemeden sonra veriniz.

 1. I. AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Web Sitesi’nde yer alan elektronik üyelik formu (“Üye Ol” kısmında) ve çevrimiçi ziyaretiniz aracılığıyla bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu[1] sıfatı ile “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Kısaca “PETCİM” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.petcim.com Web Sitesi’nde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni; Web Sitesi’nde yer alan elektronik üyelik formu (“Üye Ol” kısmında) ve çevrimiçi ziyaretiniz ile bağlantılı olarak hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve aktarım amaçları ile haklarınız konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile düzenlenmiştir.

 1. II. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi’nde yer alan elektronik üyelik formu (“Üye Ol” kısmında) ve çevrimiçi ziyaretiniz aracılığıyla işleyebileceğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi                : Ad-Soyad.

İletişim Verisi               : E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Şehir Bilgisi, Ülke Bilgisi.

Görsel ve İşitsel Bilgi   : İsteğe bağlı yüklenen Fotoğraf.

İşlem Güvenliği Verisi : IP Adresi, Port Bilgisi, Trafik Verileri.

Pazarlama Verisi         : Kullandığımız Çerezler* vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler.

* Çerez Politikası’na https://www.petcim.com/yardim?q=19#19 linkinden erişebilirsiniz.

[1] Veri Sorumlusu; “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ni ifade etmektedir.

 1. III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK gereğince, Web Sitesi’nde doldurmuş olduğunuz elektronik üyelik formu (“Üye Ol” kısmında), Web Sitesi’nde yer alan “Soru-Cevap” (forum) bölümü ve çevrimiçi ziyaretiniz aracılığıyla kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun madde 5 (Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri) ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 7 (Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri) uyarınca (KVKK madde 5/2-a) kanunlarda açıkça öngörülmesine, KVKK madde 5/1-c uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, üyelik sözleşmesinin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına, KVKK madde 5/1-ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasına, KVKK madde 5/1-d uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olmasına, KVKK madde 5/1-e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, KVKK madde 5/1-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayanmaktadır.

 1. IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi),
 • Dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi (İşlem Güvenliği Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi),
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi),
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi),
 • İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirilmesi ve ilan yönetiminin sağlanması (Pazarlama Verisi),
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi),
 • İnternet Sitesi’nin ve yazılımın geliştirilmesi, iyileştirilmesi hataların giderilmesi (İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi),
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi (İşlem Güvenliği Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Pazarlama Verisi),
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi (İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Pazarlama Verisi),
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (Pazarlama Verisi),
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi (İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Pazarlama Verisi),
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi (İşlem Güvenliği Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Bilgi),
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (İletişim Verisi, Kimlik Verisi),
 • Talep ve şikayetlerin takibi (İletişim Verisi, Kimlik Verisi),
 • Üye deneyiminin geliştirilmesi ve üyelerin güvenliğinin sağlanması (İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi),
 • Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi (İletişim Verisi, Kimlik Verisi),
 • Üye kayıtlarının oluşturulması ve takibi (İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Bilgi),
 • Üyelerin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi (Pazarlama Verisi),
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (İşlem Güvenliği Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Pazarlama Verisi, Görsel ve İşitsel Bilgi),
 1. V. KİMLERE (ALICI/ALICI GRUPLARI) VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla;

 • Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki haklarımızı kullanabilmek amacıyla (Savcılık, Mahkeme, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.),
 • Hukuki haklarımızı kullanabilmek amacı ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (bilişim teknolojileri desteği, sunucu, hosting, program, bulut bilişim, pazarlama/reklam faaliyetleri) alınması amacıyla Dış Kaynak Hizmet Sağlayıcılar’a (Tedarikçi) aktarılabilmektedir.
 1. VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamdayapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme.

 1. VII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

KVKK’nın13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, https://www.petcim.com/ Web Sitesi’nde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile;

1. Tarafımızın “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” adresine, ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,

2. Web Sitesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile,

3. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

 1. VIII. PETCİM’İN BAŞVURULARINIZA CEVAP VERMESİ

Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak PETCİM’e iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güncelleme: 25.03.2021

İletişim formuna ilişkin aydınlarma metni
İLETİŞİM FORMUNA İLİŞKİN
"AYDINLATMA METNİ"
 1. I. AYDINLATMA METNİ’NİN AMACI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Web Sitesi’nde yer alan “İletişim Formu”nu doldurup tarafımıza göndermenizle bağlantılı kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu[1] sıfatı ile “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Kısaca “PETCİM” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.petcim.com/ Web Sitesi’nde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni; İletişim Formu’nu doldurup tarafımıza göndermenizle (elektronik onaydan sonra) bağlantılı olarak hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verileri aktardığımız alıcı/alıcı grupları ve aktarım amaçları ile haklarınız konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile düzenlenmiştir.

 1. II. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi’nde yer alan İletişim Formu’nu doldurup tarafımıza göndermenizle (elektronik onaydan sonra) bağlantılı olarak işleyebileceğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi                  : Ad-Soyad.

İletişim Verisi               : E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Şehir Bilgisi.

 1. III. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK gereğince, kişisel verilerinizi Web Sitesi’nde yer alan “İletişim Formu” bölümü üzerinden otomatik yolla ve elektronik olarak toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi; KVKK madde 5/1’de tanımlanan açık rızanıza ve KVKK madde 5/2-d uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olmasına dayanmaktadır.

[1] Veri Sorumlusu; “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ni ifade etmektedir.

 1. IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi),
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi (İletişim Verisi),
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi (İletişim Verisi),
 • Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi),
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi),
 • Talep/şikayetlerin takibi (Kimlik Verisi, İletişim Verisi).
 1. V. KİMLERE (ALICI/ALICI GRUPLARI) VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülükler ya da Kanun’un 8. maddesi şartlarının varlığı halinde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki haklarımızı kullanabilmek amacıyla (Savcılık, Mahkeme, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.) aktarılabilmektedir.

 1. VI. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmış ise, zararınızın giderilmesini talep etme.

 1. VII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZIN KULLANILMASI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, "https://www.petcim.com/" Web Sitesi’nde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu (dilerseniz) doldurup ileterek ve/veya aşağıda yer verilen veya mevzuatın öngördüğü diğer yöntemler ile;

  1. Tarafımızın “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” adresine, ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,

  2. Web Sitesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile,

  3. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

  1. VIII. PETCİM’İN BAŞVURULARINIZA CEVAP VERMESİ

  Kişisel veri sahibinin, yukarıda sayılan haklarına ilişkin talebini usulüne uygun olarak PETCİM’e iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Güncelleme: 25.03.2021

Ticari elektronik ileti gönderimi (bilgilendirme ve onay beyanı)
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA
"BİLGİLENDİRME VE ONAY BEYANI"

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İleti Yönetim Sistemi “İYS” (https://iys.org.tr/) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir.

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” madde 6/1 uyarıca; alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” madde 6/2 uyarıca; tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamda ileti gönderilmesinden önce, tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat uyarınca, PETCİM[1] tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, "https://www.petcim.com/"  Web Sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde mesaj veya arama yolu ile her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz.

Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS üzerinden de kullanabilirsiniz.

[1] “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “PETCİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ni ifade etmektedir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY BEYANI

İşbu beyanı onaylayarak, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca, PETCİM tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, "https://www.petcim.com/"  Web Sitesi’ne sağladığım kimlik (ad-soyad) ve iletişim bilgilerim (e-posta adresi, telefon numarası) vasıtasıyla; mesaj veya arama yoluyla tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam ile ONAY VERDİĞİMİ, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu PETCİM’e yazılı olarak bildireceğimi,

Tarafımca verilmiş işbu onay beyanının geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda PETCİM tarafından ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimini de kolay ve ücretsiz bir şekilde aynı iletişim kanalıyla PETCİM’e yapabileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Güncelleme: 25.03.2021

Veri sahibi başvuru formu
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Veri sahibi başvuru formunu buradan (veri sahibi başvuru formu) indirebilirsiniz. Gerekli tüm bilgileri doldurulan formu aşağıda yer alan kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz.

1. Tarafımızın “Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” adresine, ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de yer aldığı ıslak imzalı olarak tanzim edilmiş dilekçe/form vb. ile elden ya da posta/kargo ve sair yollar ile göndererek,

2. Web Sitesi’ne daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, [email protected] elektronik posta adresine göndereceğiniz ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgelerin de bulunduğu elektronik posta yolu ile,

3. Noterlikler kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler veya Şirketimizin [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Güncelleme: 25.03.2021

Yardım konusu burada yer almıyor ise bize sorun.